Begeleiding tijdens mediation

In het echtscheidingsproces maken ouders een ouderschapsplan, waar afspraken over de kinderen in worden vastgelegd. Afspraken over de zorgverdeling, over opvoeden, en over de toekomst van de kinderen.

In de wet staat dat de kinderen zelf ook in dit proces betrokken moeten worden. Kinderen onder de 18 mogen weliswaar niet kiezen waar ze wonen, maar het is wel belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Zodat hun vragen, zorgen en wensen meegenomen kunnen worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Mediationgroep Twente biedt de mogelijkheid om, in de periode dat ouders met de mediator om tafel gaan om de scheiding goed te regelen, gesprekken te hebben met de kinderen.
Marion, onze kinderpsycholoog, begeleidt de kinderen zodat zij zich vrij uit kunnen spreken wat betreft hun wensen voor de toekomst. Zij  sluit deze wensen vervolgens kort met de betreffende ouders, zodat er een ouderschapsplan gemaakt kan worden waar iedereen achter kan staan.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
– een gesprek met de kinderen uit een gezin samen
– een gesprek met de kinderen uit een gezin los van elkaar
– een aantal bijeenkomsten die naast het ouderschapsplan ook gericht zijn op verwerking en steun (door middel van gesprek, spel en creatieve werkvormen), aangepast aan de leeftijd van je kind.
De bijeenkomsten kunnen individueel, met broertjes en zusjes, of in een klein groepje met meerdere kinderen.

Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor hulp aan jouw kind(eren)!