Op 5 oktober 2015 introduceert de Raad voor Rechtsbijstand het nieuwe burgerportaal Mijn Rechtsbijstand. Hiermee kunnen burgers een inkomensverklaring veilig en eenvoudig aanvragen.  Per 5 oktober kunnen burgers terecht op: www.mijnrechtsbijstand.rvr.org.

De inkomensverklaring kan door de aanvrager voor verschillende doeleinden worden aangevraagd:

Komt de aanvrager op basis van de inkomensverklaring in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan wordt bij de inkomensverklaring alvast een overzicht gegeven met een indicatie van de verschillende eigen bijdragen per soort bijstand (Rechtwijzer, Lichte advies toevoeging en Lichte advies toevoeging personen- en familierecht, Mediation en Mediation verlengd, Reguliere toevoeging en Reguliere toevoeging personen- en familierecht). Deze indicatie geeft de aanvrager alvast een inzicht in de kosten die hij zelf moet betalen. 

Uiteraard geldt dat als de inkomensverklaring daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand, de aanvraag ook inhoudelijk wordt getoetst, zoals gebruikelijk bij een aanvraag toevoeging. 

 

Nieuw is ook de koppeling met de digitale berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid is de digitale service van de overheid waarbij burgers in één oogopslag hun persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten kunnen bekijken. Zo kunnen zij controleren hoe ze geregistreerd staan bij het Kadaster, UWV of bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen. Ze kunnen ook de status van hun lopende zaken bij de gemeente bekijken, zoals een vergunning. Mijn Rechtsbijstand biedt de mogelijkheid post van de Raad te ontvangen in de digitale berichtenbox van MijnOverheid. De status van de aanvraag inkomensverklaring kan de aanvrager via Mijn Rechtsbijstand bekijken. 

Om post digitaal via MijnOverheid te kunnen ontvangen, moet de cliënt zich eerst registreren bij MijnOverheid met zijn DigiD. Heeft uw cliënt nog geen DigiD? Aanvragen kan via https://digid.nl/aanvragen.

Meer informatie over Mijn Rechtsbijstand en MijnOverheid

Meer informatie over het nieuwe portaal Mijn Rechtsbijstand is te vinden op onze burgersitewww.rechtsbijstand.nl. Vanuit de homepage is een directe link naar de informatiepagina opgenomen.

Meer informatie over MijnOverheid of de berichtenbox: www.mijnoverheid.nl of www.toolkitmijnoverheid.nl

« »