Over ons

Professioneel en enthousiast

Ons team bestaat uit:

Yvonne Floor: familiemediator en coach
Rudi Hofstede: coach en familie- en relatietherapeut
Marion Ruiter: kinderpsycholoog en familiemediator, per 01-11-2017 niet meer werkzaam binnen de praktijk
Joost Rooks, relatie- en gezinstherapeut

Elise Aksan: secretaresse

De mediators voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en werken volgens de richtlijnen en gedragsregels van de MfN, de Nederlandse Mediatiorsfederatie (voorheen: NMI). Wij richten ons op alle groepen en individuele mensen die verwikkeld zijn in een vervelende kwestie of conflict. Het doel is samen in goede harmonie het conflict of de kwestie op te lossen. Afhankelijk van de kwestie wordt met u besproken welke deskundigheid in uw situatie het meest passend is.

Voor situaties waarbij wij zelf niet over de benodigde deskundigheid beschikken, maken wij gebruik van een zorgvuldig opgebouwd netwerk van specialisten. Zij kunnen tijdens een traject geconsulteerd worden of, indien gewenst, kan naar hen doorverwezen worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een financieel planner en juridische ondersteuning. Ook binnen de welzijns- en gezondheidszorg beschikken we over een breed scala aan netwerkpartners.

Conflictbemiddeling, (echt)scheidingsmediation, ouderschapsmediation, coaching en relatiebegeleiding

Naast conflictbemiddeling en mediation bieden wij coaching en relatiebegeleiding. Deze gesprekken hebben tot doel een meer effectieve manier te vinden om met (moeilijke) situaties om te gaan en/of zicht te krijgen op belemmeringen in de relatie met uw partner, collega’s, etc. Dit kan dus gaan over persoonlijke zaken en/of over de werksituatie. Wij werken o.m. volgens de uitgangspunten van Authentieke/geweldloze communicatie, Voice Dialogue en de contextuele therapie.

Persoonlijk en onpartijdig

Onze visie is dat ieder mens er zelf verantwoordelijk voor is om de eigen behoeften naar beste kunnen te vervullen. Soms kan wat hulp van buiten nodig zijn om de best passende strategie daarvoor te kiezen. Daarnaast zijn wij mensen van nature ‘zorgend’ ingesteld en willen wij in harmonie met onze omgeving leven.

Een voorwaarde daarvoor is dat een ieder zich gehoord en gezien weet. Een positieve benadering van elke kwestie is daarom ons uitgangspunt: niet “niet”, wel “wel”. Wij oordelen niet, niets is ‘raar’ en niemand is ‘goed’ of ‘fout’.

Een ander belangrijk uitgangspunt in onze benadering is dat bewust communiceren te leren is. Door bewustwording van wat feitelijk het probleem is, ontstaat ruimte voor verandering.

Oprichters Mediation Groep Twente

Mediation Groep Twente is in 2001 opgericht door Yvonne Floor en Henk Stapper, twee ervaren, betrokken en enthousiaste mediators, die beiden NMI-gecertificeerd zijn (inmiddels is de term gewijzigd in “MfN-registermediator”) en aan alle kwaliteitscriteria voldoen. Henk  Stapper  heeft inmiddels zijn werkzaamheden als mediator beëindigd.

Yvonne Floor heeft een jarenlange ervaring binnen de (Geestelijke) Gezondheidszorg. Zij heeft, naast de erkende All Round Mediationopleiding (2001), verschillende aanvullende communicatieopleidingen en -cursussen gevolgd, waaronder Geweldloze Communicatie en Voice Dialogue. Zij neemt deel aan verschillende landelijke netwerken op het gebied van mediation en coaching. Vanuit haar oprechte interesse in wat mensen beweegt, werkt zij toe naar een situatie waarin mensen zelf (weer) in staat zijn om de regie over hun eigen leven op te pakken. Ook haar werkstijl  kenmerkt zich door een zoveel mogelijke waarde-vrije benadering met respect voor ieders unieke persoonlijkheid.

Yvonne is tevens werkzaam als Rechtbank Mediator t.b.v. de doorverwijzingsvoorziening en is als mediator aangesloten bij Het Juridisch Loket.