Arbeidsconflicten

Samenwerken is niet makkelijk en gaat niet vanzelf. Je moet er je best voor doen en je moet een beetje met elkaar kunnen opschieten. Gelukkig gaat dat meestal redelijk. Maar toch komen irritaties, frustraties of conflicten op het werk veel voor en gaat het wel eens mis: veel mensen hebben last van stress, burn-out of arbeidsconflicten.

Mediation bij arbeidsconflicten

Op het werk kunnen op allerlei terreinen wrijvingen ontstaan tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en leidinggevenden, in directies en in of met medezeggenschapsorganen. Het kan gaan om samenwerking (bijvoorbeeld in projecten of tussen afdelingen), de werkdruk, de manier van leidinggeven, ongewenst gedrag, beoordelingen, overleg, arbeidsvoorwaarden, fusieperikelen etc.

Er is aanleiding tot mediation wanneer ten minste één van de betrokkenen vindt dat er sprake is van een ongewenste situatie, die hij/zij als moeilijk bespreekbaar ervaart, of waaruit hij/zij op eigen kracht met de andere partij geen uitweg (meer) verwacht te vinden. Er hoeft nog geen sprake te zijn van een uit de hand gelopen conflict. Mediation kan ook in een vroeg stadium een rol spelen door strubbelingen te erkennen en erger te voorkomen, bijvoorbeeld om de praktische voortgang van de werkzaamheden niet te hinderen of om persoonlijke ellende en ziekteverzuim te voorkomen.

Preventie en korter verzuim

Mediation is echter niet alleen een krachtig preventie-instrument: ook wanneer conflictsituaties (mede) oorzaak zijn van verzuim, of wanneer meningsverschillen over het tijdstip en de wijze waarop het werk hervat kan worden een belemmering zijn voor reïntegratie, kan mediation zeer effectief zijn om het verzuim te bekorten. Mediation is dan ook een instrument dat niet mag ontbreken in de discussies rond het terugdringen van verzuim op grond van arbeidsconflicten en psychische klachten en het bevorderen van reïntegratie.