Individuele Coaching en Therapie

Waarom zou je naar een coach of therapeut gaan?

Coaching kan over allerlei onderwerpen gaan: over prioriteiten stellen, omgaan met je tijd of stressmanagement.

Over het omgaan met gevoelens als twijfel, faalangst, onvrede, veranderingen en uit balans zijn.

Over je leven weer op de rit krijgen na een echtscheiding.

Over een (dreigende) burn-out of reïntegratie in werk na ziekteverzuim.
Wanneer je werkt, gaat het niet alleen om geld verdienen. Is er aandacht voor loopbaanbegeleiding en voor plezier in het werk?

Persoonlijk leiderschap kan een aandachtspunt zijn zoals het realiseren van doelen en waarden en het verhogen van effectiviteit.

Specifieke privé kwesties zoals relatie- of familieproblemen, het vormgeven van een nieuw (stief)gezin of je hartenwens ontdekken en realiseren kunnen ook onderwerp van coaching zijn.

Andere onderwerpen voor coaching zijn het leidinggeven, het vergroten van communicatieve vaardigheden, het geven van supervisie en (vak- of functie specifieke) reflectie op houding, beslissingen en gedrag.

Kortom, in alle situaties waarin je tegen belemmeringen in je leven aanloopt, zoals stress, bepaalde persoonlijke eigenschappen, onzekerheden, etc. kan coaching uitkomst bieden.

Hoe werkt coaching?

Visie

Leven met respect voor jezelf en voor anderen en op een open onvoorwaardelijke manier in verbinding met de ander kunnen staan, dat kenmerkt onze manier van werken. Deze visie is gebaseerd op het gedachtengoed uit de geweldloze/authentieke communicatie. Door op een nieuwe manier te leren communiceren kun je het leven in een ander licht gaan zien. Zo kan je je ontwikkelen tot een zelfstandig, evenwichtig mens en leert je de kwaliteit van je leven weer in eigen hand te nemen.

Werkwijze

Coaching via persoonlijk contact heeft onze voorkeur, afhankelijk van de situatie kan dit ook per e-mail of per telefoon plaatsvinden. Hoe veel gesprekken er nodig zijn hangt onder meer van de complexiteit van je vraag af en in hoeverre jij zelf vindt dat je voldoende houvast hebt.  Over het algemeen houden we het aantal gesprekken zo klein mogelijk, ook omdat we er in geloven dat langdurige trajecten niet per definitie leiden tot een beter resultaat.  Alle gesprekken en interventies zijn vertrouwelijk, privacy is bij ons een groot goed!  Er is meestal eenmaal per twee à drie weken contact.

Wanneer je vanuit je werk een begeleidingstraject bij ons volgt, is er een duidelijk contract met jou en met de organisatie waarvoor je werkt. Die kaders worden in het intakegesprek vastgesteld. Tussentijds is er evaluatie over de voortgang van het traject. Omdat ieder mens anders is en anders ‘leert’, vraagt dat steeds om een op maat gesneden werkwijze. Hieronder vind je in het kort een aantal methodes die we toepassen.  Afhankelijk van je vraag kunnen er een of meer methodes worden toegepast of een combinatie daarvan.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een krachtige en niet-oordelende methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. De Voice Dialogue facilitator gaat letterlijk in gesprek met verschillende ikken (subpersonen) van de cliënt. Deze leert daardoor de diverse kanten en gevoelens in zichzelf beter kennen. Dat leidt tot meer zelfacceptatie, keuzevrijheid en het verbreden van het handelingsrepertoire.

Mindful Exposure

Het verleden speelt een grote rol bij veel psychische stoornissen. Dat is heel duidelijk het geval bij posttraumatische stressstoornissen en verwerkingsproblemen bij verlies. Ook minder ernstige gebeurtenissen kunnen iemand onnodig blijven belasten en aanleiding geven tot psychische klachten. Een negatief zelfbeeld wordt vaak gevormd door niet-verwerkte pijnlijke gebeurtenissen. Bij elke emotionele reactie die niet-passend is, omdat de gevoelens veel te heftig zijn of te lang duren, is er waarschijnlijk sprake van onverwerkt ‘oud zeer’.

Mindful exposure werkt goed als psychologische interventie voor verwerking van pijnlijke situaties uit het verleden en bij angstige anticipatie op komende gebeurtenissen. Het is een eenvoudige en breed toepasbare procedure, die de cliënt in een aangepaste vorm ook zelfstandig thuis kan toepassen.

Method of Levels (M.O.L.)

De Method of Levels (MOL) is een nieuwe gesprekstherapie, die als uitgangspunt heeft dat jij zelf de kennis in huis hebt om oplossingen te vinden voor je psychische problemen. Je vindt echter geen uitweg omdat je geen goed zicht hebt op de meest belangrijke gevoelens en gedachten die bij het probleem een rol spelen. Het doel van MOL is om al pratende heel gedetailleerd allerlei kanten van het onderwerp in beeld te brengen, zodat er steeds meer helderheid ontstaat. Je krijgt als het ware een helicopterview: je kunt je probleem vanuit een hoger niveau zien – vandaar de levels.

Kosten coaching

De kosten van de coachings- en therapiegesprekken voor particulieren zijn afhankelijk van je inkomen en kunnen variëren.  Omdat de coaches niet als mediator optreden, vallen de kosten niet onder de gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand.

Zorgverzekeraars

Binnen Mediation Groep Twente is een aantal medewerkers aangesloten bij de VBAG. Dit is een beroepsvereniging van zelfstandige en professionele beroepsbeoefenaars van diverse natuurlijke/alternatieve geneeswijzen.

Afhankelijk van de gebruikte methodiek, kunnen de kosten voor coachings- en therapiegesprekken onder deze noemer gedeclareerd worden.

Daarnaast zijn wij als registertherapeut aangesloten bij de RBNG  (HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

De volgende gegevens zijn belangrijk voor declaratie:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk onze consulten onder de noemer ‘Alternatieve zorg’ / ‘Natuurgeneeskunde’. Dit is echter afhankelijk per verzekeraar en afhankelijk van je pakket (aanvullende verzekeringen). Je betaalt ons rechtstreeks en kunt de factuur bij je zorgverzekeraar indienen.

Belangrijk is dat je ZELF voorafgaand aan het traject goed nakijkt hoe een en ander binnen jouw polis is geregeld.