Relatiebegeleiding

Relatiebegeleiding, counseling, relatietherapie… allemaal namen voor een vorm van begeleiding om problemen in de relatie te begrijpen en op te lossen. Wilt u beter met uw partner kunnen praten? Leren omgaan met elkaars verschillen of een nieuwe manier van met elkaar omgaan vinden? Door relatiebegeleiding wordt het duidelijk hoe u samen in uw relatie staat en wat dit voor u beiden betekent.

De meeste relaties zijn niet perfect…….. (bestaan er überhaupt perfecte relaties…??)…..

Ieder brengt zijn of haar eigen ideeën, waarden, opvattingen en persoonlijke geschiedenis mee in een relatie en deze komen niet altijd overeen met die van de partner. Verschillen hoeven niet te betekenen dat een relatie gedoemd is te mislukken, integendeel, vaak vullen mensen elkaar juist goed aan.

Wanneer u ontevreden bent met uw relatie, kunnen eigenschappen, die u eerst waardeerde in de ander, soms op de zenuwen gaan werken. Soms zijn specifieke gebeurtenissen, zoals een buitenechtelijke affaire of verlies van seksuele aantrekkingskracht de oorzaak van problemen in een relatie. Onvrede in een relatie zorgt voor stress, spanning, verdriet, zorgen, angst en andere problemen. Veel stellen hopen dat de problemen ‘vanzelf’ over zullen gaan, maar dit gebeurt vaak niet. Sterker nog, relatieproblemen geven vaak meer klachten op het terrein van bijvoorbeeld gezondheid, het werk, de kinderen, familie, vrienden, etc.

Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om samen goed verder te kunnen. Wanneer u al langere tijd (serieuze) problemen hebt, kan de begeleiding wat langer duren. Wij zijn een voorstander van intensieve maar kortdurende begeleiding.

 

Wanneer relatiebegeleiding?

Relatiebegeleiding kan in de volgende situaties iets voor u zijn:

Hoe werkt relatiebegeleiding?

Onze familietherapeut heeft een jarenlange ervaring in het werken met mensen die ofwel op persoonlijk gebied, of binnen hun partner- of familierelatie tegen obstakels aanlopen. Vooraf wordt u gevraagd een korte beschrijving te geven van uw levensloop en de problemen die u ervaart. Uiteraard is dit niet verplicht. Het voordeel is dat dit tijdwinst oplevert, omdat er al een beeld is van de situatie.

De gesprekken vinden in principe plaats met u beiden. Soms kan het zinvol zijn om (ook) individuele gesprekken te houden, dit wordt uiteraard vooraf met u besproken. Wij gaan samen met u op zoek naar de oorzaken van de problemen, helpen u deze te begrijpen en op te lossen.

Inzicht krijgen

In de gesprekken onderzoeken we gezamenlijk zowel de goede als minder leuke kanten van uw relatie. U ontdekt welke patronen u samen met uw partner hebt ontwikkeld en hoe deze uw relatie beinvloeden. U ontdekt hoe het komt dat de eigenschappen die u eerst zo fijn vond van de ander, nu wellicht een ander effect op u hebben.

U gaat oefenen met nieuwe vaardigheden om uw relatie sterker te maken. Denk aan vaardigheden als duidelijk communiceren, samen problemen oplossen, behoeftes kenbaar maken, etc. Soms maken wij gebruik van een meer speelse vorm, leuk om te doen en met vaak verrassende en herkenbare uitkomsten.

Praten over relatieproblemen is niet makkelijk. Het kan woede of verdriet oproepen, misschien vindt u het moeilijk om uw geduld te bewaren. Dat is begrijpelijk en wat ons betreft geen probleem. Wij zullen bemiddelen en ervoor zorgen dat de boodschap overkomt en begrepen wordt.

Resultaat relatiebegeleiding

Na een paar gesprekken kunt u vaak al resultaten ervaren. Het kan ook betekenen dat u erachter komt dat de verschillen tussen u beiden onoverbrugbaar zijn en dat het wellicht beter is de relatie te beëindigen. Wat de uitkomst ook is, het zal meer duidelijkheid brengen over hoe u (samen) in de relatie staat en wat voor u de beste keuzes zijn.

 

Kosten relatiebegeleiding

Wij hanteren een uurtarief. Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u relatiebegeleiding (voor een deel) vergoed door de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen). Belangrijk is dat u ZELF voorafgaand aan het traject goed nakijkt hoe een en ander binnen uw polis is geregeld. De vergoedingen van de meeste zorgverzekeraars kunt u hier vinden.

U betaalt de rekening zelf aan ons en stuurt deze vervolgens naar uw zorgverzekeraar.

Omdat relatiebegeleiding nadrukkelijk geen mediation is en de therapeut niet als mediator optreedt, vallen de kosten niet onder de gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand.