Echtscheiding of verbreking partnerrelatie

Beelden zeggen vaak meer dan woorden; een filmpje over mediation bij echtscheiding.

 

Wanneer je als partners besluit uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Naast alle verdriet en misschien wel boosheid, zijn er veel dingen te regelen. Er moeten nu belangrijke keuzes worden gemaakt over allerlei zaken waar je normaal gesproken niet zo bij stilstaat. Hoe gaan we de zorg voor de kinderen regelen? Hoe moet het met geld? Wie blijft er in het huis wonen? Kunnen we ons allebei financieel redden straks? Net nu je hoofd er niet naar staat moet je nadenken over een toekomst waarvan je nog niet weet hoe die er uit komt te zien!

Een scheiding met een mediator is daarom vaak prettiger en informeler dan een scheiding via een advocaat, er is ruimte voor alle aspecten die een soepel overleg in de weg kunnen staan!

Zorg voor kinderen

Vooral de vraag “hoe moet het straks met (de opvoeding van) de kinderen?” kan een bron van spanning zijn. Kinderen gaan immers niet scheiden. Hoe kun je ervoor zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben en overhouden aan deze moeilijke periode? Hoe kun je het ouderschap zo goed mogelijk voortzetten?