Het ouderschapsplan

Ouders die gaan scheiden, blijven desondanks samen ouders. Niet altijd eenvoudig als je er voor kiest om niet als partners samen te blijven.

De meeste ouders willen niets liever dan dat de kinderen zo zorgeloos mogelijk opgroeien en zo min mogelijk last ondervinden van de scheiding van hun ouders. Maar hoe doe je dat als je elkaar niet meer aardig vindt of als praten moeilijk gaat?

Een ouderschapsplan is in onze visie daarom geen stuk papier waarin je simpelweg de taken en tijdstippen verdeelt. Als ouders maak je samen een plan om het toekomstig ouderschap samen in te vullen! Te denken valt aan bijv.:

Jullie kind krijgt ook een stem in het ouderschapsplan. Jullie als ouders maken de keuzes en afspraken, maar het is belangrijk dat ook je kind wordt gehoord in wat hij of zij graag wil en belangrijk vindt! Jullie kunnen zelf hierover praten met je kind, maar ook hierin kunnen we je bijstaan.

Samen op een fijne manier ouders blijven? Kijk hier naar een aantal indrukwekkende filmpjes en ervaar waarom dat zo belangrijk is!