Scheidingsbemiddeling / ouderschapsbemiddeling door middel van mediation.

Mediation Groep Twente begeleidt gemiddeld 60 stellen per jaar bij het afwikkelen van hun partnerrelatie c.q. echtscheiding. Ons uitgangspunt hierbij is dat beide partners met vertrouwen hun nieuwe toekomst tegemoet kunnen zien, in de wetenschap dat ze goed afscheid van elkaar hebben kunnen nemen en weloverwogen keuzes hebben gemaakt m.b.t. de meer zakelijke afwikkeling. Een partnerrelatie is van andere aard dan de toekomstige ouderrelatie, zodat ook het gezamenlijk ouderschap ruime aandacht krijgt. We kiezen geen partij en kijken samen met u hoe u uw beider toekomst zo prettig mogelijk kunt her-inrichten. Meestal kan de bemiddeling binnen één week na aanvraag starten. Wij verzorgen voor u de gehele scheidingsprocedure tot en met het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank, alles op 1 adres geregeld dus!

Wij leggen u van tevoren uit wat de spelregels zijn. Wij bespreken wat u wel en niet van ons als mediator kan verwachten en wat er van u verwacht wordt. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie.  Voordat de mediation begint, ondertekent u een overeenkomst waarin de spelregels staan. Belangrijk is dat u minimaal de intentie hebt om tot afspraken te komen die recht doen aan u beiden.

We hebben een filmpje gemaakt over mediation bij echtscheiding:

 

Echtscheidings- of vaststellingsovereenkomst

Alle bijeenkomsten vinden in principe plaats met u beiden. Wanneer er kinderen zijn, is er speciale aandacht voor de gevolgen van de scheiding voor hen en wat dat voor het gezamenlijk ouderschap betekent. U krijgt van ons alle informatie om goede keuzes te maken. U gaat op zoek naar een vorm waarin u als ex-partners afscheid neemt van elkaar en we bespreken hoe u het ouderschap samen invulling kunt geven. De afspraken legt u vast in een Ouderschapsplan, welke bij de echtscheidingsovereenkomst wordt gevoegd. Hierin staan zaken zoals de verdeling van de zorg, de opvoeding, de financiën en hoe u elkaar informeert. Indien gewenst kunnen ook de kinderen bij de mediation worden betrokken.

De eerste bijeenkomst duurt maximaal 2 uur, inclusief het oriënterende gedeelte. In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten gemiddeld 1,5 uur. Hoeveel bijeenkomsten er zijn, verschilt per situatie. Uw inzet bepaalt onder meer hoelang het duurt. Doorgaans lukt het om in 4 gesprekken de mediation te kunnen afronden, bij de laatste (teken)afspraak is onze huisadvocaat aanwezig, die voor u de formele procedure verzorgt.

Wilt u meer weten over scheidings- of ouderschapsmediation? Maak een eerste oriënterende afspraak, waarin wij met u bespreken wat u wel en niet van ons als mediator kunt verwachten en wat  u zoal kunt verwachten. En, niet geheel onbelangrijk, klikt het met de mediator? Het gaat om hele persoonlijke zaken en die bespreek je niet met de eerste de beste! Een kennismakingsgesprek van ca. een half uur is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Voordelen van scheidingsmediation

Kosten van scheidingsmediation

Wij hanteren een gesprekstarief, waarin voor particulieren zijn inbegrepen de voorbereiding, eventuele verslaglegging, administratie en telefoon- en e-mailcontacten. Wanneer u minder draagkrachtig bent, is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk, wij verzorgen een eventuele aanvraag hiervoor. Zie voor meer informatie over deze regeling de site van de Raad voor de Rechtsbijstand.  Wanneer u de gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt toegewezen (de ‘toevoeging’), betaalt u voor de mediation een eenmalige eigen bijdrage van maximaal 105 euro per persoon.

De kosten van de mediation zijn onafhankelijk van het resultaat. U krijgt mediation soms bij een rechtsbijstandsverzekering vergoed. Een aantal verzekeraars dekt dit wel, meestal onder de voorwaarde dat u een mediator inschakelt, die landelijk geregistreerd is bij de Mediators Federatie Nederland (MfN) . Wij voldoen aan deze voorwaarde.

De kosten van mediation liggen over het algemeen beduidend lager dan een procedure via een advocaat. Zeker wanneer er twee advocaten betrokken zijn, kan het fors in de papieren gaan lopen. Het uurtarief ligt meestal flink hoger en voor alle activiteiten die een advocaat uitvoert wordt het uurtarief in rekening gebracht. De eigen bijdrages van de toevoeging liggen daarbij hoger dan bij mediation.