Hoe werkt mediation?

Ons specialisme is het omgaan met conflicten en emoties. Daarom werken wij strikt onpartijdig en behandelen wij uw informatie vertrouwelijk. Meestal kan de bemiddeling binnen één week na aanvraag starten. Uitgangspunt is dat de bijeenkomsten met u beiden zijn. In overleg is het mogelijk dat een aantal gesprekken individueel plaatsvindt.

Voordelen van mediation

Mediation overeenkomst

Voordat de mediation begint, bespreken we onder welke condities de mediation kan plaatsvinden en wat we van elkaar mogen verwachten. Bent u daarmee akkoord, dan ondertekent u een overeenkomst waarin staat dat u zich zult inspannen de kwestie door mediation op te lossen. Als duidelijk is waar het conflict precies om draait, helpen wij u zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Is de oplossing eenmaal gevonden, dan ondertekent u beiden een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend: u moet zich eraan houden.

Houdt u voor de eerste bijeenkomst rekening met een tijdsduur van maximaal 2 uur, dit is inclusief het oriënterende/vrijblijvende gedeelte. In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten gemiddeld zo’n 1,5 uur. Hoeveel bijeenkomsten er zijn, verschilt per situatie. Uw inzet bepaalt ondermeer hoelang het duurt.

 

Pendelmediation

Er zijn situaties denkbaar waarin degene met wie u het conflict of de kwestie zou willen oplossen, niet wil meewerken aan mediation. Zo kunnen (reis)afstand, financiën of de persoonlijke verhouding belemmeringen zijn. Wij bieden een aantal mogelijke oplossingen.

Dit is een vorm van mediation waarbij wij met u en de andere betrokkene(n) afzonderlijk gesprekken voeren, waarbij wij de informatie over en weer zodanig overbrengen dat de boodschap helder is, waarbij wij de nadruk leggen op ieders intenties en werkelijke belangen. De kosten voor pendelmediation liggen door het ‘pendelen’ wat hoger dan gezamenlijke mediation. Mocht u zich afvragen of het in uw situatie een goed middel kan zijn, neemt u dan contact met ons op.

Eenzijdige conflictbegeleiding / conflictcoaching

Een andere mogelijkheid is eenzijdige conflictbegeleiding / conflictcoaching. Wij ondersteunen u in het vinden van een manier die voor u kan leiden tot een oplossing en waarbij u leert effectiever en constructiever met de situatie om te gaan. De kosten voor deze eenzijdige begeleiding/coaching zijn lager dan het mediationtarief.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden in uw situatie? Belt of mailt u ons gerust!

 

Kosten van mediation

Wij hanteren een gesprekstarief, waarin voor particulieren zijn inbegrepen de voorbereiding, eventuele verslaglegging, administratie en telefoon- en e-mailcontacten. Wanneer u minder draagkrachtig bent, is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk via de Raad voor Rechtsbijstand, wij verzorgen een eventuele aanvraag hiervoor. Wanneer u de gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt toegewezen, betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 105,00 per persoon.

De kosten van de mediation zijn onafhankelijk van het resultaat. U krijgt mediation soms bij een rechtsbijstandsverzekering vergoed.

digitaal_bordje_hightrust (003)